Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Đề cương ôn tập

  Ngành

  Môn thứ nhất

  Môn thứ hai

  Sư phạm Toán học

  Các Cấu trúc đại số

  Đề cương ôn thi phần: Các Cấu trúc đại số

  Tài liệu ôn tập

  Cơ sở giải tích và phương pháp giảng dạy Toán

  Đề cương ôn thi phần: Cơ sở giải tích và phương pháp giảng dạy Toán

  Tài liệu ôn tập

  Sư phạm Vật lý

  Phương pháp giảng dạy Vật lý và Cơ lượng tử

  Đề cương ôn thi phần: Phương pháp giảng dạy Vật lý và Cơ lượng tử

  Cơ sở Vật lý chất rắn và Vô tuyến đại cương

  Đề cương ôn thi phần: Cơ sở Vật lý chất rắn và Vô tuyến đại cương

  Sư phạm Hóa học

  Hóa lý

  Đề cương ôn thi phần: Hóa lý

  Hữu cơ và phương pháp giảng dạy Hóa học

  Đề cương ôn thi môn: Hữu cơ và phương pháp giảng dạy Hóa học

  Sư phạm Sinh học

  Quang hợp và hô hấp thực vật

  Đề cương ôn thi phầnn: Quang hợp và hô hấp thực vật

  Giải phẩu so sánh động vật và phương pháp giảng dạy Sinh học

  Đề cương ôn thi phần: Giải phẩu so sánh động vật và phương pháp giảng dạy Sinh học

  Sư phạm Lịch sử

  Lịch sử thế giới và phương pháp giảng dạy Lịch sử

  Đề cương ôn thi phần: Lịch sử thế giới và phương pháp giảng dạy Lịch sử

  Tài liệu ôn tập

  Lịch sử Việt Nam

  Đề cương ôn thi phần: Lịch sử Việt Nam

  Tài liệu ôn tập

  Sư phạm Ngữ văn

  Văn học Việt Nam và Lý luận văn học

  Đề cương ôn thi phần: Văn học Việt Nam và Lý luận văn học

  Ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy Ngữ văn

  Đề cương ôn thi phần: Ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy Ngữ văn

  Sư phạm Địa lý

  Địa lý Việt Nam

  Đề cương ôn thi phần: Địa lý Việt Nam

  Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Địa lý

  Đề cương ôn thi phần: Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Địa lý

  Sư phạm Tiếng Anh

  Theoretical units

  Đề cương ôn thi phần: Theoretical units

  Language Skills

  Đề cương ôn thi phần: Language Skills

  Sư phạm Giáo dục Chính trị

  Phương pháp giảng dạy Giáo dục Công dân và Triết học Mác-Lênin

  Đề cương ôn thi phần: Phương pháp giảng dạy Giáo dục Công dân và Triết học Mác-Lênin

  Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng & Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương ôn thi phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng & Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sư phạm Giáo dục Tiểu học

  Tiếng Việt và Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt

  Đề cương ôn thi phần: Tiếng Việt và Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt

  Tài liệu ôn tập

  Toán và Phương pháp giảng dạy Toán

  Đề cương ôn thi phần: Toán và Phương pháp giảng dạy Toán

  Tài liệu ôn tập phần phương pháp

  Tài liệu ôn tập phần Toán

  Sư phạm Mẫu giáo

  Tâm lý học và giáo dục học trẻ em

  Đề cương ôn thi phần: Tâm lý học và giáo dục học trẻ em

  Phương pháp dạy học ở trường Mẫu giáo

  Đề cương ôn thi phần: Phương pháp dạy học ở trường Mẫu giáo

  Luật học

  Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

  Đề cương ôn thi phần: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

  Luật hành chính - Luật hình sự

  Đề cương ôn thi phần: Luật hành chính - Luật hình sự

  Quản trị Kinh doanh

  Nghiệp vụ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing)

  Đề cương ôn thi phần: Nghiệp vụ 2 (Nghiên cứu MaketingQuản trị Maketing)

  Nghiệp vụ 1 (Quản trị dự án đầu tư và Quản trị Tài chính)

  Đề cương ôn thi phần: Nghiệp vụ 1 (Quản trị dự án đầu tư và Quản trị Tài chính)

  Kế toán

  Kế toán tài chính

  Đề cương ôn thi phần: Kế toán tài chính

  Kế toán và Kế toán quản trị

  Đề cương ôn thi phần: Kế toán và Kế toán quản trị

         Nếu không đọc được thông tin thời khóa biểu đề nghị tải thêm phần mềm sau về giải nén và cài đặt thêm vào máy tính.

          http://www.huecdt.edu.vn/ThongbaoWord/AdbeRdr811_en_US.zip

  Ngày đăng: 23/02/2012
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in