Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue
Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue
Trang chủ | Cá nhân | Đăng ký | Chủ đề | Thành viên | Tìm kiếm
 Diễn đàn chính
 Trao đổi
 Giáo viên và sinh viên ngành Luật học
 Hoi va dap Luat Hon nhan & gia dinh

Bạn phải Đăng ký trước khi đăng bài.
Đăng ký thành viên tại đây.

Độ phân giải
Từ khóa
Mật khẩu
Nội dung

* Bật mã HTML
* Tắt mã BBCode
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

   
   

THÔNG TIN BÀI VIẾT
mai Gửi - 05/06/2009 : 14:49:56
Xin thay co vui long giup em tra loi 2 cau hoi sau day:

cau 1: Can cu xac dinh tai san chung cua vo chong va dieu kien co hieu luc doi voi cac giao dich xac lap thuc hien va cham dut co doi tuong la tai san chung cua vo chong.

Cau2: Chi X40 tuoi la mot phu nu doc than, dan toc kinh co de nghi nhan nuoi chau M la tre so sinh co cha me de la nguoi dan toc H'Mong(deu da mat vi thien tai), can cu vao dieu kien nhan nuoi con nuoi duoc qui dinh trong phap luat Hon nhan & gia dinh, co quan nha nuoc co tham quyen da dong y dang ky viec nhan nuoi con nuoi giua chi X va chau M. Sau khi phat sinh quan he cha me va con voi chau M, chi X da lam don de nghi co quan nha nhuoc co tham quyen chuyen dan toc cua chau M(dan toc H'Mong) sang dan toc Kinh. Tuy nhien co quan nha nuoc co tham quyen da co van ban tu choi yeu cau nay cua Chi X va chi da khieu nai.
Cau hoi giai quyet tinh huong viec co quan nha nuoc co tham quyen tu choi chuyen dan toc cua chau M sang dan toc cua chi X co phu hop voi quy dinh phap luat hien hanh khong, vi sao?
2 BÀI GỬI CUỐI CÙNG (Bài mới trước)
khoaluat Gửi - 02/07/2009 : 18:06:39
Em dọc them Điều 28 Bộ Luật Dân sự năm 2005 để tìm ra câu trả lời chính xác (Bộ luật này có hiệu lực nagỳ 01/7/2006).
khoaluat Gửi - 02/07/2009 : 17:55:37
1. Căn cứ xác lạp chung cua vợ chong được quy định trong Luạt HNGD (có hiệu lực 01/1/2001).
Giao dịch vô hiệu về hình thức nếu gia dịch không được sự đồng ý bằng văn bản của vợ và chòng đối với tài sản chung.

Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue © HueCDT Chuyển tới đầu trang