Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue
Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue
Trang chủ | Cá nhân | Đăng ký | Chủ đề | Thành viên | Tìm kiếm
Từ khóa
Mật khẩu
Lưu mật khẩu
 Diễn đàn chính
 Trao đổi
 Giáo viên và sinh viên ngành Sư phạm Mẫu giáo
 Môn thi Tốt nghiệp 2: Phương pháp dạy học ở trường Mẫu giáo (phần 5)
 Gửi bài  Trả lời
 In bài
Người gửi Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp Khóa chủ đề Hiệu chỉnh chủ đề Xóa chủ đề Gửi bài Trả lời

admin

1910 Bài viết

Gửi - 23/11/2009 :  10:37:10  Xem hồ sơ cá nhân  Gửi thư  Edit Topic  Trích dẫn  Xem địa chỉ IP  Xóa chủ đề
Vấn đề cần thảo luận: Các nguyên tắc hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ MG.

admin

1910 Bài viết

Gửi - 27/01/2010 :  15:30:31  Xem hồ sơ cá nhân  Gửi thư  Hiệu chỉnh bài trả lời  Trích dẫn  Xem địa chỉ IP  Xóa bài trả lời
Gợi ý trả lời: Có 7 nguyên tắc
Nguyên tắc 1: Đảm bảo dạy học có phát triển
Nội dung: Trong quá trình hình thành biểu tượng Toán học cho trẻ chúng ta cần dạy trẻ nhận biết các dấu hiệu số lượng, kích thước, hình dạng, không gian và thời gian, các mối quan hệ số lượng, không gian và thời gian trong môi trường xung quanh trẻ, hình thành hứng thú nhận biết và phát triển tính ham hiểu biết cho trẻ. Nguyên tắc này thể hiện rõ mối quan hệ biện chứng giữa hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng với sự phát triển trí tuệ nói riêng và phát triển nhân cách cho trẻ nhỏ nói chung.
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
- Dựa vào “vùng phát triển gần nhất” của trẻ để lựa chọn nội dung những biểu tượng toán học sơ đẳng cần hình thành cho trẻ.
- Cần sử dụng các phương pháp, biện pháp, hình thức, phương tiện dạy học đa dạng nhằm kích thích trẻ suy nghĩ.
- Dạy trẻ các phương thức hành độngnhằm tạo điều kiện để trẻ chủ động, tích cực trong các hoạt động làm quen với Toán.
- Tạo mọi điểu kiện, tình huống để trẻ tự suy nghĩ và tự hành động trong các giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học, kể cả giai đoạn trẻ nghiên cứu nội dung mới.
- Chú trọng phát triển tư duy cho trẻ trong quá trình hướng dẫn trẻ hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng.
Nguyên tắc 2: Học đi đôi với hành, giáo dục gắn liền với thực tiễn
Nội dung: Trong quá trình hình thành biểu tượng Toán học cho trẻ phải giúp trẻ nắm được những kiến thức, kỹ năng toán học sơ đẳng, tác động của những kiến thức, kỹ năng này đối với đời sống thực tiễn của con người và hình thành cho trẻ kỹ năng vận dụng chúng để thực hiện các hoạt động khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Thường xuyên thực hiện nội dung học đi đôi với hành.
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
- Dựa vào những kinh nghiệm của trẻ để lựa chọn những kiến thức Toán học phù hợp hình thành cho trẻ.
- Luyện tập cho trẻ thói quen quan tâm, chú ý tới các dấu hiệu Toán học của các sự kiện, hiện tượng xung quanh trẻ.
- Cần tổ chức cho trẻ thực hành luyện tập bằng hệ thống các bài tập, nhiệm vụ chơi để hình thành kỹ năng, kỹ xảo cho trẻ.
- Tạo mọi điều kiện để trẻ ứng dụng những kiến thức, kỹ năng toán học vào các hoạt động khác nhau của trẻ trong trường mầm non.
Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính trực quan
Nội dung: Nguyên tắc này đòi hỏi phải đảm bảo mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính trong quá trình hình thành biểu tượng toán học cho trẻ. Đây là con đường dạy học phù hợp với đặc điểm tư duy cụ thể của trẻ nhỏ. Trong quá trình hình thành biểu tượng toán học cho trẻ, cần cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan trên cơ sở tham gia tối đa của các giác quan, nhằm hình thành ở trẻ nhỏ những biểu tượng toán học sơ đẳng đúng, trên cơ sở dẫn trẻ tới những khái quát đúng.
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
- Cần có đầy đủ các đồ vật trực quan và chúng cần phải đáp ứng những yêu cầu của đồ dùng dạy học.
- Việc sử dụng chúng vào quá trình hướng dẫn trẻ phải đáp ứng những yêu cầu nhất định như: sử dụng đúng lúc, phù hợp với mục đích dạy học, sử dụng theo các cách khác nhau phụ thuộc vào nhiệm vụ dạy học, thay đổi các đồ dùng trực quan phù hợp với độ tuổi trẻ, không lạm dụng sử dụng đồ dung trực quan…
- Sử dụng các hành động mẫu với các dạng khác nhau vào quá trình hình thành biểu tượng toán học cho trẻ nhỏ.
- Kết hợp trình bày các phương tiện trực quan với lời nói.
- Rèn luyện cho trẻ óc quan sát và năng lực đưa ra những kết luận và phản ánh nó bằng lời nói.
Nguyên tắc 4: Đảm bảo tính trình tự và có hệ thống
Nội dung: nguyên tắc này đòi hỏi nội dung những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo cần hình thành cho trẻ trong từng phần nội dung cũng như trong toàn bộ chương trình cần sắp xếp theo một trật tự có logic và đưa đến trẻ theo một trình tự nhất định. Trong quá trình dạy trẻ cần hình thành ở trẻ hệ thống kiến thức, kỹ năng toán học nhằm phát triển ở trẻ các năng lực nhận biết cho trẻ, dạy trẻ biết suy nghĩ có logic và tạo tiền đề để trẻ lĩnh hội nội dung học tập khác phức tạp hơn.
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
- Cần có chương trình, kế hoạch hướng dẫn hình thành những kiến thức toán học sơ đẳng cho từng độ tuổi trẻ.
- Cần sắp xếp nội dung hướng dẫn sao cho việc nghiên cứu nội dung mới chỉ diễn ra trên cơ sở trẻ đã nắm được những nội dung trước đó, tức là tạo ra tính trình tự và sự kế thừa giữa những kiến thức mới và cũ.
- Cần dạy trẻ nắm mối liên hệ bên trong giữa các phần kiến thức toán học riêng biệt, giữa các mối quan hệ số lượng, không gian và thời gian, nhờ vậy mà nội dung những kiến thức toán học sẽ đưa đến trẻ mang tính tổng hợp.
- Cần lập kế hoạch và thực hiện việc dạy trẻ trên hệ thống các tiết học toán nhằm hình thành ở trẻ hệ thống các kiến thức và kỹ năng.
- Cần chú trọng dạy trẻ nắm trình tự các thao tác nhằm hình thành những kỹ năng toán cho trẻ.
- Sử dụng tất cả các giác quan vào quá trình dạy trẻ nhằm giúp trẻ nắm vững hệ thống các kiến thức.
Nguyên tắc 5: Đảm bảo tính vừa sức chung và vừa sức riêng
Nội dung: Trong quá trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ cần trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng phù hợp với khả năng tiếp nhận tùy theo độ tuổi trẻ cũng như của từng trẻ. Cần nắm được đặc điểm tâm lí lứa tuổi trẻ để lựa chọn các phương pháp, biện pháp, hình thức, phương tiện dạy học phù hợp với trẻ.
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
- Giáo viên mầm non cần nghiên cứu và nắm được những đặc điểm tâm lí của lứa tuổi trẻ cũng như của từng trẻ, trên cơ sở đó lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học phù hợp.
- Dựa trên “vùng phát triển gần nhất” của trẻ để lựa chọn những nội dung kiến thức toán học vừa sức tiếp thu của trẻ để dạy.
- Truyền đạt dần kiến thức cho trẻ, tiếp theo là luyện tập, củng cố nó và sau cùng cho trẻ ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Mở rộng, phức tạp dần nội dung những kiến thức toán học cần dạy trẻ nhằm tạo khả năng trẻ lĩnh hội dần những kiến thức toán học phức tạp hơn và tạo hứng thú học toán cho trẻ.
- Sử dụng các phương pháp, biện pháp, hình thức, phương tiện dạy học đa dạng nhằm làm cho nội dung những kiến thức toán học trở nên vừa sức đối với trẻ.
Nguyên tắc 6: Đảm bảo tính khoa học
Nội dung: nguyên tắc này đòi hỏi người giáo viên phải nắm và vận dụng được những thành tựu khoa học giáo dục mầm non nói chung và khoa học phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ nói riêng vào quá trình dạy trẻ. Cần lựa chọn nội dung dạy học có tính logic và tính khoa học, phù hợp với mục tiêu dạy học và phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ.
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
- Xây dựng nội dung chương trình trên cơ sở của những khoa học có liên quan như: toán học, tâm lí học mầm non, giáo dục học mầm non…
- Dạy trẻ nắm những dấu hiệu cơ bản, bỏ qua những dấu hiệu không cơ bản, dạy trẻ nắm được các biện pháp khái quát hóa.
- Đảm bảo sự thống nhất giữa các thao tác, kiến thức, kỹ năng và thái độ trong quá trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ.
- Cần đảm bảo tính chính xác và tính khoa học về tất cả mọi mặt như: ngôn ngữ, kí hiệu, kiến thức, suy luận.
Nguyên tắc 7: Đảm bảo tính ý thức và phát huy tính tích cực của trẻ.
Nội dung: Để tạo ra hiệu quả dạy học thì cần tạo ra hoạt động tư duy đích thực của trẻ nhằm giúp trẻ nắm chắc các kiến thức. Điều đó đòi hỏi phải tạo mọi điều kiện để phát huy tính tích cực của trẻ trong quá trình học toán nhằm giúp trẻ nắm các kiến thức toán học một cách vững chắc và có ý thức hơn. Phân tích khái niệm tính ý thức và điều kiện để hình thành tính ý thức trong hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non.
Biện pháp thực hiện nguyên tắc:
- Tạo mọi điều kiện để trẻ chủ động tìm tòi, suy nghĩ nắm bắt tri thức, hình thành kỹ năng trên cơ sở trẻ tích cực hoạt động với đối tượng nghiên cứu.
- Cần hình thành ở trẻ những thao tác tư duy
- Dạy trẻ một cách có ý thức những biểu tượng có tính đối lập.
- Cần chú ý dạy những kiến thức toán học cụ thể và trừu tượng luôn thể hiện trong mối quan hệ với nhau.
- Sử dụng đúng mức phương pháp dạy học nêu vấn đề.
- Sử dụng các phương pháp, biện pháp, hình thức, phương tiện dạy học đa dạng nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hơn nữa cần chú ý tới thời gian một tiết học sao cho hợp lý.
Chuyển tới đầu trang
  Chủ đề trước Chủ đề Chủ đề tiếp Khóa chủ đề Hiệu chỉnh chủ đề Xóa chủ đề Gửi bài Trả lời
 Gửi bài  Trả lời
 In bài
Chuyển tới
Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue © HueCDT Chuyển tới đầu trang