In bài | Đóng cửa sổ

hoi ve cach xem diem thi tot nghiep dai hoc

Nguồn : Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue
URL bài viết : http://www.huecdt.edu.vn/DienDan/topic.asp?TOPIC_ID=2694
In ngày : 21/02/2018

Chủ đề :


Người gửi : 9015004566
Chủ đề : hoi ve cach xem diem thi tot nghiep dai hoc
Ngày gửi bài : 13/07/2010 06:04:10
Nội dung :

cho e hoi ve cach xem diem thi tot nghiep dai hoc tu xa khoa ngay 28 - 29 /6 /2010 vua qua het ca phong duoc khong ?

Replies:


Reply author: admin
Replied on: 13/07/2010 07:13:38
Message:

Anh/chị vào theo cách sau: http://www.huecdt.edu.vn/TTHocVien/login.asp
Sau đó nhập từ khóa và mật khẩu được trung tâm cấp ban đầu chính là mã số sinh viên của anh/chị


Dien dan Trung tam Dao tao Tu xa - Dai hoc Hue : http://www.huecdt.edu.vn/DienDan/

© HueCDT

Đóng cửa sổ